Friday, November 10, 2017

babi newydd

Cafodd fy wyres ei geni'r bore 'ma! Yr ail blentyn i fy mab hynaf ydy hi. Roedd y meddyg yn bwriadu ysgogi'r esgoriad neithiwr gan fod y babi'n wythnos yn hwyr, ond dechreuodd popeth yn naturiol cyn iddo gael siawns. Mae'r babi'n fawr iawn - 8 pwys 10 owns (dros 3.900 gram,) ac yn edrych yn debyg i'w brawd. Mae hi a'i mam yn holl iach, dim ond wedi blino. Does ryfedd!

No comments: