Monday, November 27, 2017

dynes anhygoel

Cafodd fy mam ei chludo i'r ysbyty unwaith eto ddyddiau'n ôl. Mae ganddi bum toriad esgyrn yn y cefn oherwydd osteoporosis. Roedd hi'n methu symud o gwbl ar y pryd, ond pan ymwelodd fy nwy ferch ddoe â hi, roedd hi'n eistedd mewn cadair olwyn yn gwylio'r teledu yn y neuadd! Dwedon nhw ei bod hi'n hynod o siriol a disgleirio dan y goleuadau fel angel! Dynes anhygoel ydy hi. Cawson nhw amser gwych efo hi yn dangos iddi luniau ei gorwyres newydd sbon.

No comments: