Thursday, November 16, 2017

draig un llygad

Gorffennodd fy merch hynaf baentiad arall ar gyfer y cyd-fenter efo ei ffrind. Draig Un Llygad, sef Masamune Date a oedd yr arweinwr rhanbarthol yn Japan yn y 17eg ganrif. Pan ofynnodd fy merch i mi bwy ydy dyn hynod o wrywaidd yn hanes Japan, Masamune a ddaeth i fy meddwl ar yr unwaith. Dyma fo efo draig ar ei lygad. (Mae o'n edrych yn debyg iawn i'w gŵr a dweud y gwir!)

No comments: