Wednesday, November 29, 2017

penblwydd reuben

Penblwydd Reuben oedd hi ddoe. Mae o'n ddeg oed. Ci fy merch hynaf ydy Reuben, a gan nad oes ganddi blant, mae o fel plentyn iddi a'i gŵr. Mae o'n byw bywyd hynod o braf fel mae'n debyg bod y cŵn eraill yn genfigennus ohono fo. Ar gyfer yr achlysur arbennig ddoe, roedd o'n cael bwyta'r un bwyd â'i "rieni." (Cafodd ferdys yn lle llysiau.) Ffodus iawn mae o.

No comments: