Thursday, November 9, 2017

swper distaw

Fy mhenblwydd oedd hi ddoe. Dw i ddim yn hoffi parti swnllyd ac felly ces i swper mewn tŷ bwyta Eidalaidd efo'r gŵr yn llonydd. Dewisais spaghetti primavera efo cyw iâr. Er bod o'n flasus, roedd yna nam annerbyniol gyda'r lle - does dim gwin ar y fwydlen. Dw i ddim yn bwriadu mynd yno eto. Aethon ni adref a bwyta'r frechdan hufen iâ a brynodd y gŵr wrth wylio You Tube (I Met Messiah, Pat Condell, ayyb) i orffen y diwrnod.

No comments: