Friday, October 19, 2018

adeilad newydd

Mae fy mab yn gweithio fel un o'r criw adeiladu yn y brifysgol eleni. (Mae pob myfyriwr yno'n gweithio 15 awr yr wythnos ar y campws.) Mae o'n dysgu sgiliau defnyddiol wrth iddo weithio hefyd. Ar hyn o bryd mae'r criw'n codi adeilad newydd i'r adran peirianneg. Astudio peirianneg mae o, ac felly bydd o'n cael astudio yn yr adeilad mae o'n helpu ei adeiladu.

No comments: