Friday, October 12, 2018

modd croisio arloesol

Des i ar draws diddordeb newydd, sef crosio. Mae'n hwyl! Dw i'n deall pam fod cynifer o bobl yn mwynhau ei wneud o. Bydda i'n gwrando ar YouTube wrth grosio wrth gwrs. Y broblem ydy bod o'n brifo fy llaw chwith os bydda i'n crosio'n hir. Dyma ddyfeisio modd arloesol - crosio ar y pen-glin! Fedra i ddim crosio'n gyflym, ond dim ots. Does dim brys.

No comments: