Thursday, October 18, 2018

cinio

Tost caws wedi'i grilio oedd fy hoff fwyd i ginio am hydion, ond yn ddiweddar mae fy agwedd tuag at fwyd wedi newid. Dw i'n hoffi bwyd fegan, er nad ydw i'n ceisio osgoi cig. Hwn a ges i ddoe - bara pwmpen cartref, banana, cnau, hadau llin wedi'u malu, menyn cnau daear naturiol, mêl amrwd. Dydy o ddim yn edrych yn flasus, ond oedd wir!

No comments: