Tuesday, October 2, 2018

cyfweliad teledu

Cafodd fy mam ei chyfweld gan BS Asahi (gorsaf teledu.) Roedden nhw eisiau iddi adrodd ei hanes pan oedd hi'n gweithio i Gajoen, gwesty adnabyddus yn Japan bron i 80 mlynedd yn ôl. Cododd hi'n gynnar y diwrnod i dacluso ei fflat; golchodd hi wal y gegin hyd yn oed, a hithau ar gadair olwyn y rhan fwyaf o'r amser! Gwisgwyd mewn dillad ffasiynol, croesawodd hi'r criw ac adrodd ei hanes heb fymryn o ofn na swildod! Dw i'n llawn edmygedd.

No comments: