Saturday, October 20, 2018

yr het gyntaf

Dyma hi - yr het gyntaf a wnes i. Mae'n gynnes a chyfforddus. Roedd yn hynod o hwyl ei chrosio. Dw i eisiau gwneud mwy. Efallai y bydda i'n gwneud hetiau ar gyfer y bobl sydd yn gorfod mynd drwy'r cemotherapi. Mae yna gynifer o grwpiau sydd yn trefnu rhoddion o hetiau. 

No comments: