Saturday, October 6, 2018

athen a sparta

Dechreuais grosio het beanie. Dw i ddim yn cofio faint o weithiau dw i wedi ei dadwneud. Mae'n drist, ond dw i'n dysgu rhywbeth bob tro (gobeithio.) Nid gwastraff amser ydy hyn beth bynnag oherwydd fy mod i'n gwrando ar awdio wrth grosio. Dw i newydd ddarganfod gwersi rhydd ar lein ar amrywiol o bynciau a gynnigir gan Goleg Hillsdale. Dewisais y wers ar Athen a Sparta. Gobeithio y bydda i'ngwisgo'r het hon erbyn diwedd y wers.

No comments: