Wednesday, October 24, 2018

ydyn ni'n ifanc

Ydyn ni'n ifanc - teitl peintiad diweddaraf fy merch

Creodd hi hwn yn barch tuag at y llanciau a'r llancesi sydd yn ymddangos yn hŷn oherwydd yr hyn maen nhw wedi eu gweld. Dydy hi byth eisiau anghofio'r rhain heb wynebau ac enwau, sydd yn cael eu casáu'n aml wrth gludo'r baich trwm. Maen nhw'n ifancach na hi, ac yn ifancach na ni.

No comments: