Monday, October 29, 2018

mwy o awdio

"Rhaid i ti ei ddarllen," meddai fy merch. Sherlock Holmes, mae hi'n ei feddwl. Un o ffefrynnau fy mhlant oedd y gyfres pan oedden nhw'n ifancach. Aeth tri ohonyn nhw i Baker Street yn Llundain hyd yn oed flynyddoedd yn ôl. Mae fy merch yn cyfarwyddo sin byr arall oddi wrth un o storiâu Holmes. Dyma ddechrau gwrando arnyn nhw (yn lle darllen.) Gorffennais ddwy, a dw i wrthi ar y drydedd tra fy mod i'n crosio. Maen nhw'n hynod o hwyl! Does rhyfedd bod y plant wedi gwirioni arnyn nhw. Mae yna ddigon i bara i mi greu hanner dwsin o hetiau.

No comments: