Friday, October 26, 2018

os yw Duw trosom

Des i ar draws gân wych arall. Un o fy ffefrynnau ydy hi'n barod - "im Elohim itanu"  (os yw Duw trosom,) cân addoli yn Hebraeg gan Jamie Hilsden. Dw i'n hoff iawn o'i ganeuon (a'r caneuon o'r 60au!) Mae'r geiriau'n dod o adnodau'r Rhufeiniaid a'r Cyntaf Ioan:

Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? (Rhufeiniaid 8:31)
Y mae'r hwn sydd ynoch chwi yn gryfach na'r hwn sydd yn y byd. (1 Ioan 4:4)

No comments: