Saturday, October 27, 2018

rhif dieithr

Dw i byth yn ateb rhifau dieithr er mwyn osgoi galwadau sothach. Ddoe, fodd bynnag, penderfynais ateb un wrth feddwl siarad Cymraeg. Ac felly dechreuais, "s'mae, sut dach chi?" I fy syndod mawr, cwmni lanhau simneiau oedd ar yr ochr arall a oedd eisiau fy atgoffa i am yr apwyntiad yr wythnos nesaf! Roedd y ferch druan mewn penbleth. Troais i'r Saesneg i orffen y sgwrs. 

No comments: