Friday, October 5, 2018

lliwiau

Yr artist gorau ydy Duw. Mae o'n gwybod sut i gymysgu lliwiau’n berffaith. Does ryfedd wrth gwrs gan mai fo a greodd nhw wedi'r cwbl. Ac eto, bydda i'n cael fy nghyfareddu tro ar ôl y llall pan welaf natur ogoneddus. Gobeithio bod pobl eraill wedi gweld y lliwiau anhygoel y bore 'ma. (Yn anffodus, mae fy ffôn yn rhy hen i gipio'r harddwch.)

No comments: