Thursday, October 25, 2018

lliw

Dwedais dro ar ôl tro - yr artist gorau ydy o. Fedra neb arall greu'r fath lliw llachar ond yr Arglwydd ein Duw. 

No comments: