Wednesday, October 17, 2018

fflamau o ryddid

Aeth y gŵr i College of the Ozarks i weld Flames of Freedomsioe ein merch ni yn cymryd rhan ynddi. Perfformir y sioe gan griw theatr y brifysgol bob blwyddyn ers blynyddoedd, ac roedd ein merch ni ynddi'r llynedd hefyd. Mae hi'n perfformio'r un rhan, sef Ffrances sydd yn helpu milwyr lluoedd y Cynghreiriad, a chael ei saethu i farwolaeth. "Mae'n anodd aros yn llonydd, a pheidio â chrafu neu disian ar ôl i mi farw," meddai hi.

No comments: