Monday, October 1, 2018

yn y dechreuad

Wrth i Ŵyl Sukkot ddirwyn i ben, dechreuir darllen drwy'r Tora bob blwyddyn. Mae'r Beibl yn cael ei rannu'n benodau bellach, ond yn y dechrau rhannwyd y Tora, sef pum llyfr cyntaf y Beibl mewn cyfrannau (parasha/parashot yn Hebraeg.) Mae Coleg Beibl One for Israel wedi gwneud fideos er mwyn eich helpu i ddeall y Tora o safbwynt Israeli Meseianaidd. Dw i'n bwriadu darllen gyda nhw. Dyma'r parasha cyntaf ar gyfer yr wythnos hon.

No comments: