Thursday, October 4, 2018

cadw'n heini

Mae'r gŵr yn mynd i gym y brifysgol teirgwaith bob wythnos am chwech o'r gloch bob bore. Gwelodd o ddwy fyfyrwraig optometreg y bore 'ma wrthi'n beicio, tra bod nhw'n astudio! Mae myfyrwyr optometreg yn gorfod astudio'n anhygoel o galed o'r bore cynnar tan yn hwyr yn y nos. Mae'n amlwg bod y merched hynny'n benderfynol o gadw'n heini er gwaethaf popeth!

No comments: