Thursday, October 11, 2018

datrys problem

Bydd fy nwy ferch sydd yn gweithio yn Japan yn dod adref fis Rhagfyr yn ystod eu gwyliau. Dw i a'r gweddill o'r teulu'n llawn gyffro eu gweld nhw am y tro cyntaf ers hydion. Y cwestion mawr ydy lle cawn ni ymgasglu. Teulu enfawr ydyn ni bellach; mae fy mab hynaf angen dwy ystafell wely fel na fydd ei ddau fabi'n deffro ei gilydd yn y nos. Rhentu airbnb ydy'r ateb! Ffeindiodd a bwcio fy merch hynaf dŷ mawr, hyfryd yn Norman. Drwy rannu'r gost, bydd yn hollol resymol. Na fydda i'n gorfod golchi pentwr o dywelion a dillad gwely heb sôn am lanhau fy nhŷ wedi i'r teulu adael. Mae yna gynifer o dai bwyta yn Norman hefyd. Hwre!

No comments: