Tuesday, October 16, 2018

fflat yn tokyo

Roedd fy nwy ferch yn Japan yn byw mewn fflatiau gwahanol, ond maen nhw newydd symud i un hynod o braf i fyw efo'i gilydd. Mae yna dair ystafell wely (anodd ffeindio yn Tokyo) ar y llawr uchaf mewn adeilad tal. Mae'r termau'n anhygoel o dda hefyd, diolch i'r perchennog clên sydd yn nabod un o'r ddwy ers blynyddoedd. Mae o'n caniatáu i'r teulu aros yn y fflat, ac felly mae gynnon ni lety braf yn rhad ac am ddim pan fyddwn ni'n ymweld â Japan. Gwell fyth.

No comments: