Friday, June 6, 2014

yr eidal 3 - patrwm saethben

Clywais gan fy merch a oedd yn Florence fisoedd yn ôl fod rhaid iddi aros mewn ciw am ddwy awr, ac felly es i'r gromen hanner awr cyn iddi agor. Roedd ond pump o fy mlaen i ac es i mewn efo'r grŵp cyntaf i ddringo'r 463 o risiau. Doedd ddim yn rhy galed, yn enwedig cewch chi hoe fach ar y balconi yng nghanol i edrych o gwmpas. Wrth i mi ddringo mwy, des i ar draws y briciau wedi'u gosod yn y patrwm herringbone a oedd yr allwedd i adeiladu'r gromen enfawr heb ddefnyddio centering.

No comments: