Saturday, June 28, 2014

yr eidal 25 - blychau post

Fe ysgrifennais dri cherdyn post at fy mam tra oeddwn i yn yr Eidal, a'u postio nhw mewn blychau post bach del mewn siopau bach a oedd yn gwerthu stampiau hefyd. Ar gyfer cardiau post yn unig oedden nhw. Doedden nhw ddim yn edrych yn hollol swyddogol a doeddwn i ddim yn hollol sicr y byddai fy nghardiau'n cyrraedd fy mam yn ddiogel a dweud y gwir. Cyrhaeddodd y cerdyn cyntaf wythnos ar ôl i mi ddod adref, ond roedd y lleill hir yn cyrraedd fel dechreuais ofni bod nhw wedi mynd ar goll. Pan ffoniais fy mam neithiwr, dwedodd hi fod nhw wedi cyrraedd o'r diwedd!

2 comments:

Yvonne said...

Hurray! Evviva!

Yvonne

Emma Reese said...

Grazie Yvonne! Do you know this little shop in the photo? It's near Guggenheim Collection.