Friday, June 13, 2014

yr eidal 10 - fy llety

Ces i fy llety drwy'r ysgol Eidaleg yn Lucca. Dynes yn ei 60au oedd meistres y fflat clyd. Arhosais yn ei hystafell sbâr ar y llofft efo'r bath preifat dan y grisiau am wythnos. Ces i ganiatâd i ddefnyddio'r gegin a'r peiriant golchi. Roedd gen i gyfle i sgwrsio efo hi hefyd oherwydd siaradodd hi ond Eidaleg. Cysgais yn braf am y tro cyntaf ers cyrraedd yr Eidal; methais gysgu'n dda yn Florence oherwydd y ffwdan ar y stryd o dan ffenestr fy ystafell.

No comments: