Sunday, June 22, 2014

yr eidal 19 - gondola

Dw i'n hoffi gweld gondola'n hwylio. Doeddwn i ddim yn ddigon dewr i dalu €80 i gael pleser arno fo am hanner awr, ond yn aml iawn roeddwn i'n sefyll ar bont a gweld un ar ôl y llall yn hwylio'n esmwyth heb gyffwrdd â'i gilydd. Unwaith fe wnes i gyfri 18 mewn fflyd. Mae'r gondolieri'n anhygoel o fedrus. Roedd gweld eu sgiliau'n bleser ei hun. Trueni bod llawer ohonyn nhw'n gorfod cymudo i Fenis o'r tir mawr bellach oherwydd anawsterau'r bywyd yn yr ynys fach honno. Mae hyn yn stori arall fodd bynnag.

No comments: