Thursday, June 26, 2014

yr eidal 23 - rhwystredigaeth

Y rhwystredigaeth fwyaf a wynebais yn yr Eidal - bydd y gweithiwyr mewn siopau, tai bwyta, ayyb yn siarad Saesneg yn ddiofyn pan fyddan nhw'n gweld twristiaid. Fe yrrodd hyn ofn i mi fel dysgwr. Es i ddim, fodd bynnag, i'r Eidal er mwyn siarad Saesneg chwaith. Fe wnaeth y rhan fwyaf o'r gweithiwyr droi i'r Eidaleg pan fynnais ei siarad hi, ond roedd y gweinydd ifanc mewn tŷ bwyta ar yr ochr gogleddol yn wahanol. Mynnu siarad Saesneg a wnaeth drwy'r pryd o fwyd er fy mod i'n ateb yn Eidaleg bob tro. Wnes i ddim ildio serch hynny. Yn y diwedd dechreuodd siarad Eidaleg! Hwrê! Roedd spaghetti con pesto al basilico a'r gwin gwyn yn hynod o flasus.

No comments: