Thursday, June 12, 2014

yr eidal 9 - lucca

Cymerodd awr a hanner ar y trên i Lucca wrth fynd trwy'r ardaloedd gwyrdd sydd ddim yn annhebyg i Gymru. Wedi treulio dyddiau yn Florence, roedd yn ollyngdod i ddod i dref fach efo llai o bobl. Tref hynafol, dwt, wedi'i hymgylchynu gan waliau Dadeni ydy Lucca. Mae yna saith porth i fynd trwyddyn nhw. Rhaid cael caniatâd arbennig er mwyn gyrru tu mewn i'r waliau, ac felly cewch chi gymharol lonyddwch.

No comments: