Friday, June 20, 2014

yr eidal 17 - llety anhygoel

Ces i fy llety drwy'r ysgol Eidaleg. B&B arbennig ydy hwn; agorodd y feistres ei thŷ ar gyfer "ei ffrindiau a chydnabod." Methais i ddod o hyd iddo ar fap gan nad oes gwybodaeth ar y we. Roeddwn i ond yn gwybod mai tu ôl i fflat Commissario Brunetti (nofelau ditectif Donna Leon) ydy'r llety. Hwn oedd digon i fy nghynhyrfu, ond pan gyrhaeddais o flaen y drws blaen wedi ymholi dau berson, ces i sioc yn gweld mai fflat ei hun ydy o! Doedd dim arwydd yn unman; dim ond cyfenw'r feistres a oedd dan y gloch. Mae Brunetti a'i deulu'n byw ar y llawr uchaf tra bod fy llety ar y llawr cyntaf (yr ail lawr yn America.) 

No comments: