Wednesday, June 25, 2014

yr eidal 22 - yr ysgol eidaleg

Es i'n ôl at yr un ysgol Eidaleg, am wythnos y tro 'ma. Ces i wers breifat awr a hanner bob prynhawn efo Ida, tiwtor medrus sydd newydd gael gradd yn ieithyddiaeth. Mae hi'n siarad Eidaleg, Saesneg, Ffrangeg a Rwsieg. Roedd hi'n barod i addasu'r gwersi pa fodd bynnag roeddwn i eu heisiau. Ymarfer siarad oedd y peth pwysicaf i mi ac felly a fu. Fe wnes i adrodd fy niwrnod yn ogystal â disgrifio llyfrau, ffilmiau, y teulu, llefydd a llawer mwy nes i fy ngwddw frifo tra oedd hi'n dysgu i mi eiriau angenrheidiol. Roedd yn wersi gwerthfawr, a ches i gymaint o hwyl yn sgwrsio efo hi hefyd gan ei bod hi'n ferch hynod o glên ac annwyl.

No comments: