Thursday, June 5, 2014

yr eidal 2 - cyrraedd florence

Wedi setlo i lawr yn fy llety, dyma fynd yn syth i Eglwys Gadeiriol Santa Maria del Fiore, yn hytrach Cromen Brunelleschi i fod yn benodol. Mae'r gromen enfawr yn dominyddu'r dref. Dw i wedi gweld cynifer o luniau ohoni hi, ond profiad hollol wahanol oedd ei gweld hi o fy mlaen i. Y peth cyntaf a ddaeth i fy meddyliau oedd, "sut wnaeth o 600 mlynedd yn ôl? Sut?"

1 comment:

Yvonne said...

How, indeed! It is a bloomin' marvel. I'm looking forward to climbing (all those steps) next year.