Saturday, June 21, 2014

yr eidal 18 - setlo i lawr

Gan fy mod i wedi deffro'n gynnar yn naturiol oherwydd y jet lag, bydda i'n mynd am dro am awr neu ddwy cyn brecwast. Roedd yn braf crwydro Fenis cyn i'r twristiaid lenwi'r llwybrau culion. Yna, bydda i'n dod yn ôl i'r llety am frecwast hyfryd. Doedd dim uwd neu wy wedi'i botsio, ond roedd yna amrywiaeth o fwyd oer a baratowyd mewn steil ffansi yn yr ystafell fwyta ysblennydd. Mae'r feistres glên ynghyd merch weithgar o ddwyrain Ewrop yn gofalu am eu gwesteion a'r llety yn drylwyr.  Mwynheais sgyrsiau sydyn efo nhw hefyd.

No comments: