Monday, June 16, 2014

yr eidal 13 - blasu gwinoedd

Y gweithgaredd gorau oedd blasu gwinoedd. Aethon ni i winllan ar fryn ar fws mini a'n cael ni'n tywys o gwmpas y gwindy. Wedyn fe wnaethon ni flasu olew olewydd ffres a rhai o'r gwinoedd Toscan enwog - un gwyn, un pinc, tri coch. Trefnwyd platiau o fwyd sydyn blasus hefyd i fynd efo'r gwinoedd. Fy ffefryn oedd y pinc, sef Schiller. Roedd yn brynhawn pleserus a phawb mewn hwyliau da iawn!

No comments: