Sunday, June 8, 2014

yr eridal 5 - piazzale michelangelo

Hwn ydy'r lle brafiaf yn Florence yn fy nhab i. Cewch chi edmygu'r olygfa ysblennydd  yn hamddenol oddi ar y bryn wrth gael cinio. Derbyniais i bres yn anrheg gan y plant i mi wario yn yr Eidal. Yn hytrach na phrynu pethau, gwariais o ar brydau o fwyd mewn llefydd efo golygfa braf ond ddim yn ddrud. Ces i frechdan wedi'i thostio a gwydraid o wyn gwyn yno.

No comments: