Sunday, June 29, 2014

yr eidal 26 - almaenwyr

Mae cyfres Commissario Brunetti gan Donna Leon yn hynod o boblogaidd tu allan i'r Eidal yn enwedig yn yr Almaen. Wrth i mi nesâu at yr orsaf heddlu yn San Marco lle mae Brunetti'n gweithio yn y nofelau, fe welais grŵp o dwristiaid Almaenaidd yn ymgasglu o flaen y drws ffrynt yn tynnu lluniau; roedd rhai'n ceisio cael cip oddi ar y drws wedi'i agor. Roeddwn i'n deall yn iawn beth oedden nhw'n ei wneud! Gofynnais yn Eidaleg (dw i ddim yn siarad Almaeneg) a oedden nhw'n hoffi Brunetti. Fy neall wnaethon nhw ac roedden ni'n gwenu at ein gilydd.

No comments: