Wednesday, June 4, 2014

yr eidal 1 - paris

Dw i newydd ddod adref wedi treulio dros ddwy wythnos yn yr Eidal yn ymlacio ac yn dysgu Eidaleg. Yn y cyfamser dw i heb sgrifennu'r Gymraeg ac felly dw i'n teimlo dipyn yn lletchwith wrth ailgychwyn fy mlog rŵan. Gobeithio y bydda i'n dod i arfer â hi cyn hir wrth adrodd fy hanes.

Hedfanais o Tulsa i Atlanta ac wedyn i Baris. Dyma oedd fy nhro cyntaf i fynd i Ffrainc. Roeddwn i'n dysgu tipyn o Ffrangeg cyn y siwrnai, ond yr unig bethau a ddwedais ym maes awyr Paris oedd, "bonjour" a "merci."

No comments: