Saturday, June 14, 2014

yr eidal 11 - yr ysgol

Roedd yna gynifer o bobl a ddechreuodd yr ysgol efo fi. Cawson ni sgwrs sydyn efo un o'r athrawon yn breifat iddi wybod ein safonau. Roeddwn i a dynes arall o Japan yn digwydd bod yn yr un dosbarth efo athrawes ifanc frwdfrydig. Roedd gwersi yn y bore a gweithgareddau dewisol yn y prynhawn. Tynnon ni ymlaen yn braf yn y dosbarth, ond dysgon ni dipyn mwy o'r gramadeg na roeddwn i'n hoffi ei wneud a dweud y gwir. 

Llun: San Michele

No comments: