Saturday, April 14, 2018

5k

Cynhaliwyd ras 5K gan Goleg Optometreg y bore 'ma. Roedd yn ofnadwy o wyntog ac oer, ond rhedodd rhyw 20 o fyfyrwyr, fy ngŵr a'i ffrind yn ddewr. Fe wnaeth y ddau ddyn oedrannus yn dda iawn, diolch i'r hyfforddiant - maen nhw'n rhedeg teirgwaith yr wythnos efo'i gilydd ers yr haf diwethaf drwy gydol y gaeaf hyd yn oed. 

No comments: