Monday, April 16, 2018

oer eto

Mae'n oer eto! Gollyngodd y tymheredd i 27F/-2.8C yn ystod y nos. Fel arfer mae blodau derwen ar eu hanterth erbyn hyn yn taflu eu paill gwyrdd ym mhob man, ond maen nhw'n crynu yn yr oerfel anarferol. Mae llawer o ddinasoedd yn cael eira trwm hyd yn oed. Lle mae cynhesu byd eang?

No comments: