Friday, April 27, 2018

llety yn jerwsalem

Ar ôl gorffen y murlun yng ngogledd Israel, bydd hi a'i gŵr yn cael gwyliau am ddeg diwrnod yn dathlu ei degfed pen-blwydd priodas. Mae hi newydd fwcio llety (airb&b) yn Tel Aviv a Jerwsalem! Mae'r llety yn Jerwsalem yn agos iawn at Giât Jaffa. Bydd Dinas Dragwyddol yn hynod o brysur y mis nesaf - agor Llysgenhadaeth America, 70ain pen-blwydd Israel yn ôl Calendr Gregorian, Giro d'Italia, taith Jean Pirro, a mwy. Gobeithio na fydd fy merch yn cael ei llethu gan yr holl gyffro!

No comments: