Tuesday, April 3, 2018

trechu casineb drwy gelf

Mae artists4israel newydd gyhoeddi byddai'n mynd â saith artist rhyngwladol i Israel er mwyn creu murluniau ar y wal rhwng Israel a Lebanon. Un ohonyn nhw ydy fy merch, ac mae hi'n cynrychioli Japan (oherwydd bod ei mam yn dod o'r wlad honno!) Clywais fod y bobl yn Shtula, cymuned fach amaethyddol bod y wal yn eu hamddiffyn rhag Hezbollah, wrth eu boddau a pharatoi diwrnod diolchgarwch ar gyfer yr artistiaid.

No comments: