Sunday, April 1, 2018

bedd wag

Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ar doriad gwawr, daethant at y bedd... Cawsant y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd... ni chawsant gorff yr Arglwydd Iesu... dyma ddau ddyn yn ymddangos iddynt yn dweud “pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma; y mae wedi ei gyfodi." https://thenewself.wordpress.com/who-moved-the-stone/

No comments: