Tuesday, April 17, 2018

tipyn o dristwch

Roedd garage sale yn Ysgol Optometreg hefyd. Gwelais eitemau cyfarwydd ymysg pentwr o bethau yn y cyntedd. Rhois i nhw i'r ysgol y llynedd iddyn nhw gael eu gwerthu i godi pres. Roedd y rhan fwyaf o'r pethau ar y bwrdd hwn wedi dod o fy nghartref. Gwnes i'r hosan mawr flynyddoedd yn ôl yn Japan. Cafodd fy merch hynaf sioc i weld y llun, ond mae hi'n deall bod rhaid gwneud. Gobeithio bod nhw wedi ffeindio cartref newydd.

No comments: