Thursday, April 19, 2018

ffyddlondeb Duw

Mae Israel sydd yn dri mil oed yn dathlu ei 70ain phen-blwydd. Hanes Israel ydy ffyddlondeb Duw. Gwireddwyd gair Duw pan gafodd Israel ei geni fel gwladwriaeth yn 1948. Casglodd o'i bobl o bob cwr o'r byd yn ôl ei addewid. Mae hi'n ffynnu yn gyflym ac yn anhygoel o doreithiog ers hynny. Pen-blwydd hapus, a phob bendith i Israel! Bydded iddi hi ddod i adnabod gwir ffynhonnell y fendith. 

No comments: