Thursday, April 12, 2018

dyfais

Doeddwn i ddim eisiau cadw fy llygaid ar y bwydwr adar drwy'r amser er mwyn ei amddiffyn rhag blue jay. Dyma ddyfeisio rhwystr yn eu herbyn gan ddefnyddio hambwrdd plastig a thun bwyd gwag ar ben y plât. Daeth cardinal ar yr unwaith i fwyta'r hadau, ond dydy'r adar bach eraill ddim yn ei hoffi. Dyma ychwanegu polyn tenau ar y plât iddyn nhw gael sefyll arno fo cyn mynd i mewn. Gobeithio y byddan nhw'n deall y system! O leiaf dw i heb weld blue jay yn ddiweddar.

No comments: