Saturday, April 7, 2018

gorffen y cwrs

Dw i newydd orffen y cwrs daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Roedd 14 gwers, a ches i 77% ar gyfartaledd yn y cwis. Dylai'r bobl sydd eisiau ennill y radd ysgrifennu traethawd terfynol, ond gan fy mod i'n wneud y cwrs "ar gyfer boddhad personol" fel maen nhw'n dweud, penderfynais beidio â'i ysgrifennu. Dysgais gymaint o bethau newydd a gwerthfawr. Dw i'n medru gweld "yr Hen Destament" o safbwynt daearyddiaeth ac ar y cyd â hanes y byd. Cafodd fy llygaid eu hagor. Roedd yn her fawr i fy hen ymennydd hefyd! 

No comments: