Monday, April 9, 2018

gwesteion digroeso

Falch o weld pa mor boblogaidd mae'r dec cefn wedi bod i'r adar gwyllt. Gwelir rhai hynod o brin hefyd. Cardinal ydy fy ffefryn. Weithiau maen nhw'n dod cyn i mi gau'r drws, a dechrau bwyta'r hadau'n swil. Dechreuais weld yn ddiweddar, fodd bynnag, Bluejay sydd yn fwli mawr i'r adar eraill. Ceisia' i'w dychryn i ffwrdd pryd bynnag bydda i'n eu gweld, ond maen nhw'n slei bach! Maen nhw'n aros ar y canghennau cyfagos i chwilio am gyfle i ddisgyn ar yr hadau. Gosodais arwydd, ond mae o'n gwbl aneffeithiol wrth gwrs, yr union fel arwydd parth dim gynnau.

No comments: