Monday, April 23, 2018


Coginiodd Missy, ffrind da i fy merch yn Japan amrywiaeth o seigiau dros fy merch sydd gan amrywiaeth o alergedd bwyd, a gwahodd eu ffrindiau i gael picnic dan goed. Roedd Missy hyd yn oed yn darllen yn helaeth am alergedd bwyd er mwyn paratoi'r bwyd "diogel" ar gyfer fy merch. Roedd fy merch yn cael mwynhau'r holl seigiau heb ofn wrth gymdeithasu gyda'r ffrindiau. Mae'r bwyd yn edrych mor flasus fel bydda i eisiau ei fwyta hefyd.

No comments: