Monday, April 2, 2018

baruch hashem

Mae pobl yn gweddïo, canu a dawnsio er mwyn addoli Duw. Ddoe yn Eglwys Antioch yn Norman addolodd fy merch Ef drwy baentio (ar gyfer y ddau wasanaeth.) Wedi i'r criw canu weddïo drosti hi cyn iddi gychwyn, paentiodd hi tra bod nhw'n canu. Mae llinellau piws yn cynrychioli gwaed y Passover - piws, nid coch oherwydd mai brenin ydw'r oen. Y geiriau Hebraeg aur (Baruch HaShem) sydd yn golygu bydded yr Enw ei fendithio, neu ddiolch i Dduw.

No comments: