Wednesday, April 11, 2018

siwrnai arbennig

Bydd fy merch a'i gŵr yn dathlu eu degfed pen-blwydd priodas yn gynnar - y mis nesa ac yn Israel! Maen nhw newydd brynu tocynnau awyren a bwcio gwesty yn Tel Aviv a Jerwsalem! Bydd ei gŵr yn ymuno â hi ar ôl iddi a'r criw o'r artistiaid orffen y murluniau. Bydd y gweddill yn gadael Israel ond aros bydd fy merch a'i gŵr am y siwrnai arbennig. Mae hi'n gyffro i gyd, a finnau hefyd!

No comments: